Nieuws

Enthousiaste medebewoners gezocht

Ben je nieuwsgierig geworden en zou je wel in een landelijke omgeving in een duurzaam woonproject willen wonen? Kom dan naar onze informatieavond op dinsdag 8 oktober! We informeren je dan over onze plannen en hoe je je daarbij kunt aansluiten.

De informatieavond op 8 oktober begint om 19.30 uur en wordt gehouden in IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.

Adres: Stationsweg 2C, 3771 VH Barneveld 

(In het Geldersch Erf naast kasteel de Schaffelaar, parkeren tegenover Welcoop)

Graag ontvangen we je aanmelding voor de informatieavond

via http://www.ecodorp-middennederland.nl/contact/

C:\a-ria juni 2019\afbeeldingen ria\Martin K\yogesh-pedamkar-1335963-unsplash.jpg

Bij 50 aanmeldingen is de zaal helaas vol. We zetten je dan op de wachtlijst voor de volgende informatieavond.

Namens het bestuur van Ecowonen Midden Nederland: Ria van Rooijen en Jan Klomp

Altijd al duurzaam willen wonen?

Wij, Ecowonen Midden Nederland, zijn een groep enthousiaste mensen uit de regio die graag duurzaam en in een plaats met gemeenschapszin willen bouwen en wonen.

Wij zijn in gesprek gekomen met de Rudolphstichting hierover, met name over het huidige voetbalveld. Er is ruimte voor 20 tot 24 woningen. Graag willen wij u informeren over ons plan, want u kunt hier ook komen wonen. Onze eerste inloopavond was op dinsdag avond 27 augustus in de Jade zaal bij bistro Ons in De Glind van 19.30 tot 21.00

Als initiatiefnemers willen we de bewoners van De Glind graag horen en meenemen in onze plannen. Op de inloopavond is ruim de gelegenheid om in gesprek te gaan met ons.
We ontwikkelen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). Dat betekent dat wij in een groep de woningen ontwerpen en laten bouwen. Tijdens het hele ontwikkel- en bouwproject neemt de groep de beslissingen. Een procesbegeleider helpt hierbij. Het CPO kiest een architect en een aannemer en werkt direct samen met alle professionele partijen in het bouwproces.

Wat is Ecowonen?
Dat zijn huizen die energie neutraal zijn of zelfs energie opwekken. Ze zijn ook gebouwd met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte ‘groen’ gevuld. Denk bijvoorbeeld aan veel groen, gezamenlijke moestuin, een voedselbos. Een kenmerk van Ecowonen is ook de aandacht voor de groep van mensen die er wonen. Denk daarbij aan een gezamenlijke ontmoetingsplek. Het gaat om koopwoningen met een nader te bepalen aantal huurwoningen.